GDPR

Så behandlar Valkyria dina personuppgifter

Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning din roll som kund eller samarbetspartner i Valkyria. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna erhålla våra tjänster.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är Valkyria som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kan du kontakta företaget på info@valkyria.design.com

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Valkyria hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter till arbetsplats samt information som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du önskar beställa. Dessa uppgifter hålls uppdaterade av Valkyrias utsedda GDPR ansvarige.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter skall tas bort kan du som huvudregel inte längre vara kund i Valkyria då de vi enbart begär uppgifter om dig som är nödvändiga för att kunna utföra det/de uppdrag du har beställt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för tex statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Valkyria behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet angående den / de tjänster du önskar få utförda av oss.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas enbart så länge vi lagligen måste spara kundunderlag, dokumentation över utfört arbete med mera. Om du väljer att inte beställa en tjänst hos oss raderas dina kunduppgifter.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till info@valkyria.design.com.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Valkyria. Radering kan dock innebära att du som kund tvingas bryta ditt avtal med oss då vi i de flesta fall inte kan tillhandahålla våra specifika tjänster utan de begärda uppgifterna.
  • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Valkyria för t.ex. e-postutskick.
  • Du kan lämna klagomål om Valkyrias hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? Kontakta info@Valkyria.design.com