Redovisningstjänster – helt nätbaserade utförda av redovisningskonsulter.

Vi är en digital redovisningsbyrå som arbetar i hela landet. Vi har redovisningskonsulter med lång erfarenhet och expertis inom sina respektive områden. Vi arbetar för att du skall kunna fokusera helt på din kärnverksamhet medan vi sköter ditt ekonomiarbete.

Vi erbjuder alla våra kunder flexibla och skräddarsydda lösningar som täcker deras behov.

Vi kan hjälpa dig med bokföring, årsbokslut, deklaration och årsredovisning.

Vår affärsmodell innebär ett minimum av arbete för dig, du slipper släpa med dig kundfakturor till möten och kan sköta allt elektroniskt.

Kontakta oss gärna för mer information.